Sådan sorterer du dit affald

03 november 2021 Steffen Hansen

editorial

For at kunne passe bedre på naturen, er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at sørge for at sorterer dit affald. Hvis alle gør deres bedste for at sortere deres affald korrekt, så er der mulighed for at kunne genanvende så meget som muligt, så det ikke blot går til spilde. De fleste boliger har efterhånden fået sorteringssystemer i form af beholdere, hvori affaldet skal sorteres. Vi har lavet en liste med en guide til, hvordan du kan sorterer noget af det affald, du oftest benytter i dagligdagen. Hvis du vil vide mere, så læs med her.

Papir

Selvom papir er fremstillet af træ, så er der større chance for, at det kan blive genanvendt, hvis du sorterer det. Papiraffald gælder både emballage og alle produkter, der udelukkende består af papir. Størstedelen af sorteringssystemerne har beholdere til papiraffald. 

Plastik

Plastik er en stor synder i forhold til forurening af naturen. Hvis du går en tur udenfor, så vil det stort set overalt, være muligt at finde plastik hvor end du går. Der begynder dog heldigvis at være en masse muligheder, for at genanvende plastik, så det ikke bare ligger og skader natur og dyreliv. For eksempel kan din afleverede pantflasker smeltes om til nye flasker. Derfor er det rigtig vigtigt at huske at affaldssortere dit plastikaffald. 

Farligt affald

En tredje type affald, der er rigtig vigtig at sortere, er farligt affald. Farligt affald er al affald, der har en skadelige effekt på miljøet. Det kan være, at affaldet indeholder skadelige kemikalier, der derfor skal afskaffes korrekt, for ikke at skade miljøet. Dette kan være emballager til rengøringsmidler og andet skadeligt affald. Nogle boliger har beholdere til farlig affald ved sorteringssystemerne. Hvis din bolig ikke er iblandt disse, så findes der firmaer, der med glæde kan afskaffe dit farlige affald for dig. 

Flere Nyheder