Professionel hjælp til organisationsudvikling

Enhver type organisation har brug for – og er ofte tvunget til – løbende udvikling inden for strategi, teams og kompetencer. Det er en svær proces, der kan give langt bedre resultater med professionel hjælp til organisationsudvikling ad én eller flere omgange…

Hvad indebærer organisationsudvikling?

Ordet organisationsudvikling dækker over mange store begreber, der for de fleste organisationers vedkommende kan inddeles efter strategi, teams og kompetencer…

Hvilken vej går strategien?

Udvikling inden for strategien i organisationen er en nødvendighed – ikke alene i forhold til den generelle udvikling, men i offentlige organisationer også på grund af konstant nye politiske tiltag og i den privat sektor i mange tilfælde overfor investorer og samarbejdspartnere. Alle har kort sagt brug for altid at vide, hvilken vej strategien går, så resten af organisationen kan tilpasse sig. 

Virker de fastsatte teams?

I store virksomheder eller offentlige instanser er en teaminddeling et værktøj til at fordele arbejdsopgaver og fokusere på forskellige områder med relevante kompetencer.

Der kan imidlertid være behov for sommetider at ‘ryste posen’ og omfordele de forskellige medarbejdere i nye teams relativt til den overordnede udvikling, der foregår i organisationen. Tilpasning af teams kan med andre ord være en afgørende del af en organisations udvikling. 

Er alle kompetencer i spil?

En organisations vigtigste aktiv er for de fleste steder medarbejderne. Hver enkelt medarbejder besidder nogle kompetencer, som kan gøre nytte på større eller mindre plan i organisationen.

Men er der egentlig styr på alle medarbejders kompetencer? Også de nye medarbejders? Og de efteruddannede medarbejdere?

En optimal udnyttelse af medarbejdernes kompetencer er ikke alene rentabelt for en stor organisation, men også værdifuld i forhold til fastholdelse af medarbejdere på sigt. 

Derfor kan det betale sig

Der er som regel ingen fastlagt opskrift på, hvad professionelle inden for organisationsudvikling kan tilbyde – hver opgave tilpasses den enkelte organisation og denne behov… det er ganske enkelt derfor, det kan det betale sig at bruge den professionelle hjælp!